CONORTH

Her ser du det foreløpige "kartet" over CoNorth og de som er med.

Her ser du det foreløpige "kartet" over CoNorth og de som er med.

CoNorth ønsker å løfte Startup-miljøet i Nord-Norge. Dette gjøres gjennom samarbeid, deling av nettverk, informasjon og kompetanse. CoNorth ønsker å fremme hva som skjer på “hvert ness” i Nord-Norge og ikke kun i de største byene. CoNorth ønsker å knytte seg til “Nesse-konger” og “Nesse-dronninger” (ressurspersoner ;)) fra de ulike startup-miljøene som vet hva som skjer i de ulike byene av Nord-Norge slik at vi sammen vet hva Nord-Norge som helhet har å by på. Med å dele informasjon til hverandre vil de ulike ressurspersonene kunne dele det videre i sitt nettverk slik at vi når ut til hvert ness med viktig informasjon som kan bidra til å løfte Startup-miljøet i Nord


CoNorth
Collaborating
Connecting
Coworking

Hvorfor CoNorth?

Veldig ofte kommer det forespørsler om hva som skjer i Nord-Norge, om vi vet av noen spennende selskaper i Nord-Norge og lignende. Det man glemmer da er at Nord-Norge er 34,9 % av arealet i Fastlands-Norge, men kun 9,3% av folketallet. Avstandene er lang og det er vanskelig (les umulig) å kunne vite av alt som rører seg over et slikt stort areal. Derfor ønsker man med CoNorth å finne nesse-konger og nesse-dronninger rundt om i Nord-Norge som vet hva som rører seg rundt "sitt ness". På denne måten vil vi sammen kunne svare på vegne av hele regionen. Målet er ikke å være mange i denne gruppen, men nok til at vi kan representere og vet hva som beveger seg.

Den andre grunnen er å se hvordan man kan samarbeide for å lykkes i Nord-Norge med Coworking og Startups. Avstandene er som nevnt lang og man er ofte avhengig av nettverk utenfor vår egne region. Det å da kunne være linket opp med andre øker sannsynligheten for at man finner noen å samarbeide med eller at noen andre i nettverket vet av noen.

Videre er det mange mulige samarbeidsmuligheter, men målet er å holde det så enkelt som mulig for at det skal kunne fungere og sett at det enkle fungerer kan man da vurdere om man skal se på videre muligheter.

Ønsker du å høre mer, kunne tenke deg å være del av dette eller bare har spørsmål? 
Ta kontakt med Andreas Nilsen per e-post - andreas@flownorway.com