Hvordan lage en markedsføringsplan?

MARKEDSFØRINGSPLAN
Når man ønsker å markedsføre noe, er det viktig å lage en markedsføringsplan. Markedsføringsplanen er en oversikt over hva som skal gjøres og når det skal gjennomføres.  Den bør gi en god oversikt over hvordan det neste året ser ut med hensyn til markedsføring.

Hvordan lage en markedsføringsplan?
Skriv først opp alle månedene bortover på et ark, et excell-ark eller lignende. Videre fører man opp hendelser det kommende året, som kan være aktuell å knytte opp mot markedsføring av ditt produkt.  Eksempler på dette kan være aktivitet knyttet opp mot høytider som påske og jul eller arrangementer som fotball-VM og OL. Det kan også være en/flere egne kampanjer, salg eller lignende. Målet er å skape seg en oversikt.

Etterpå går man dypere inn på de ulike aktivitetene og ser på hvor lenge man ønsker å promotere de ulike. Kanskje skal man gjennomføre en sommerkampanje (8-13.juni), men ønsker også å promotere denne en uke i forkant(1-7juni). Man lager da en strek over de to ukene(1-13juni). Det samme gjør man for alle de ulike aktivitetene man har skrevet opp.

Videre skriver man nedover på arket de ulike markedsføringskanalene man bruker. Dette kan være ulike sosiale medier, avisreklame, TV, reklame, blogg-post, avisreportasjer og lignende.

Om vi ser på sommerkamanjen som vi fant ut skulle vare i to uker, så ønsker vi å poste noe på vår Facebook-side fire ganger (mandag og lørdag, mandag og torsdag). Vi ønsker avisreklame i vg på mandag 8.juni og dagbladet onsdag 10juni. Vi skal sende nyhetsbrev søndagen i forkant av kampanjen. Og så skal vi kjøre en Instagram-konkurranse mandag-fredag under kampanjen under emneknaggen #sommerkampanje. Det samme gjør man på alle de ulike aktivitetene.

Ser du da på ditt skjema over hele året vil en kanskje se at det er noen/flere ”hull”, eller tider hvor det ikke skjer noe større. Her er det viktig å fylle inn med markedsføring. Dette kan for eksempel være reklame om nye produkter som er kommet inn, rabatter, men kan også varemerkebygging. Det kan være å poste noe for å få ut varemerket ditt, kanskje kjøre en konkurranse og lignende?

Det man kan gjøre for å gjøre det lettere for seg selv, er å lage ulike ”spalter”. Det vil si at man for eksempel hver torsdag viser bilder fra fortiden (Throwback Thursday #tbt), kanskje man hver mandag gjør noe eller at man annen hver uke poster et av bildene som er kommet på Instagram fra fans/kunder eller annet. Her er det bare kreativiteten som setter en stopper. Grunnen til at det er bra med slike ”spalter” er at man slipper å hele tiden være på jakt etter nye poster, hva skal vi skrive nå? Det blir lettere å skape innhold. Det er også verdt å merke seg at selv om at det er en pågående kampanje, er det fult mulig og også ha sine faste spalter.

Det er viktig at man ikke bare sender ut reklame om produkter, salg eller lignende, men at man også byr litt på seg selv. Viser hva som er ”bak fasaden”. Vis bilder av de ansatte. Vis bilder av kunder som er fornøyd. Vis når noen gjør noe bra, men også når noen har gjort noe dumt. Vær menneskelig.

Når det kommer til sosiale medier er det veldig vanlig å fokusere på likes. Fokuser heller på innhold, det er dette som vil gi deg likes.

Det siste punktet for å fullføre markedsføringsplanen din trenger ikke å gjøres allerede nå, men må gjøres i forkant av de ulike aktivitetene slik at de er gjennomtenkt. Du har tidligere skrevet når og hvor du skal poste/skrive i løpet av en kampanje, men nå skal du også tenke igjennom hva du skal poste/skrive. Så om du lager en ny linje som du markerer som ”notater”. Her skal du skrive hva du tenker å poste på Facebook, hva du skal fokusere på i reklamene i avisen, hva som skal komme frem i nyhetsbrevet eller hvilken konkurranse du skal ha på Instagram og så videre.
Til slutt lager du en siste linje merket ”mål”. Her skal du skrive hva som er målet ditt for den/de ulike aktivitetene. Er det økt salg generelt, eller av et enkelt produkt? Flere likes på Facebook? Dette gjør du slik at du under veis kan se om du når målene dine. (Les mer om dette lengre ned under ROMI.)

Når markedsføringsplanen er ferdig, vil man hele tiden kunne se hva som skal gjøres når og hva som må lages når. Dette er ikke skrevet i stein, det kan gjøres om. Kanskje er det noe av det du har satt opp som ikke fungerer, da er det fult mulig å endre dette. Men, tørr å feile. Du vil nok få noen overraskelser, positive som negative. Men da gjør du bare mer av det som fungerte og mindre av det som ikke fungerte.

ROMI – Return on marketing investment
Noe av det viktigste når man markedsfører er å analysere hvordan markedsføringsaktiviteten har gått. Man har ulike mål med markedsføring, det kan være høyere salg, salg av enkeltprodukter, flere likes/fans på Facebook, flere e-postadresser til nyhetsbrevslister og lignende.

Det er derfor viktig å først bestemme ”Hva er målet med denne markedsføringkampanjen/aktiviteten?”. Om det er økt salg, så må man lage en markedsføring rettet mot dette målet. Sett at du bruker 1.000kr på markedsføringen og får et økt salg på 2.000kr har du en avkastning på 1.000kr(Return on marketing investment - ROMI). Da er det naturlig å tenke at om du bruker 10.000kr på samme markedsføring, så vil du kunne forvente økt salg på 20.000kr med samme ROMI-rate. Hadde du derimot brukt 1.000kr og økt salget med 500kr vil det si at du du tapte 500kr på den aktiviteten. Da bør du kanskje gjøre noe annet neste gang.
På samme måte om målet for din markedsføring er å få flere fans på Facebook, så viser det seg at 1.000kr i markedsføring har gitt deg 100 nye fans, det vil si 10kr per nye fan. Om det er en pris du er fornøyd med kan det være smart å øke markedsføringen å forvente en lik pris per nye fan. Har du derimot fått for få nye fans med like mye penger brukt, bør du prøve noe annet.